Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ, Quý khách có thể thanh toán theo 1 trong các hình thức sau:

THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG